Eadweard Muybridge (9 april 1830-1904)

Edweard

Edweard

Eadweard föddes den 9 april 1830 och dog den 8 april 1904 i Storbritannien. Vid 20 års ålder emigrerade han till Amerika,
först till New York,som en bokhandlare, och sedan till San Francisco. Han återvände till England 1861, och tog upp professionell fotografering, lärde sig våtplåtsprocessen kollodium och säkrade minst två brittiska patent för sina uppfinningar. Han åkte tillbaka till San Francisco 1867, och 1868 gjorde hans stora  fotografier av Yosemite Valley honom världsberömd.

edweard-2

Han är mest känd för sina insatser inom fotografin och för att han hjälpte Leland Stanford i ett vad. Vadet gällde om en häst vid något tillfälle släpper alla hovarna från marken eller inte när den galopperar. Eadweard satte upp ett antal kameror i en rad längsmed en bana. Från varje kamera spände han sedan ett snöre tvärs över banan. När sedan en häst passerade och därmed drog i snöret utlöstes respektive kamera som på så sätt registrerades en ögonblicksbild. Eadweard bevisade med hjälp av egenhändigt utvecklad kamerateknik att en häst kan släppa alla hovarna från marken och fick därmed priset på 25 000 dollar, en ganska stor summa pengar på den tiden. Dock lär Eadweard ha spenderat ca 50 00 dollar på att genomföra experimentet. På den plats där  experimentet utfördes ligger idag Stanford University.

Av: Moa Strand

edweard-3